Chương trình Study Tour
Mind the Gap

Chương trình field trip của STEMax giúp học sinh tìm hiểu các nghề nghiệp trong nhóm ngành STEAM một cách trực quan và đa diện, mang đến cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng, ứng dụng kiến thức của những môn học trên trường vào thực tế.  

NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRỌN VẸN VÀ CHẤT LƯỢNG

Trải nghiệm đa dạng từ trường đại học, đến các phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và tổ chức xã hội nổi bật tại địa phương.

Cung cấp góc nhìn đa chiều về phạm vi ứng dụng của các ngành nghề trong thực tế

 

Trò chuyện về công việc một cách thực tế, cập nhật xu hướng phát triển trong tương lai của các ngành nghề.

Giúp học sinh có góc nhìn rõ ràng và phát triển các cảm xúc, mối quan tâm với nghề nghiệp. 

Được lồng ghép trong chuyến trải nghiệm, để học sinh được thực hành trải nghiệm, thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tìm kiếm thông tin, thu thập số liệu, phân tích đánh giá các thông tin một cách khoa học.

Học sinh thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức đang học trong nhà trường với các ứng dụng thực tế liên quan đến các lĩnh vực này. 

Giúp định hướng, thúc đẩy việc quan sát bao quát và có chủ đích của học sinh trong suốt chuyến đi, giúp rèn luyện kỹ năng và gia tăng hiệu quả chiêm nghiệm, nhận biết các bài học và khám phá mối liên hệ bản thân với nghề.

Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký để nhận tư vấn từ STEMax Education

Công ty Cổ phần Giáo dục STEMax

Copyright © 2023, STEMax. All Rights Reserved.