THÔNG TIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CREST

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN BỞI

DÀNH CHO HỌC SINH

CREST cấp độ Star 

Độ tuổi: 5 – 7 tuổi

Thời lượng: 8 giờ gồm 8 thử thách Star

Các hoạt động trong CREST Star sẽ hỗ trợ học sinh trong việc giải quyết các thử thách khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong đời sống thực thông qua những hoạt động khảo sát và những cuộc thảo luận mang tính thực tế và gần gũi với các em.

Các hoạt động CREST Star được thiết kế sao cho học sinh không cần nhiều kiến thức nền tảng để thực hiện.

CREST cấp độ SuperStar 

Độ tuổi: 7 – 11 tuổi

Thời lượng: 8 giờ gồm 8 thử thách SuperStar

Các hoạt động trong CREST Supter Star sẽ hỗ trợ học sinh giải quyết các thử thách khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong đời sống thực thông qua những hoạt động khảo sát thực tế và những cuộc thảo luận.

Các hoạt động CREST Super Star được thiết kế sao cho học sinh không cần nhiều kiến thức nền tảng để thực hiện.

CREST cấp độ Discovery

Độ tuổi: 10 – 14 tuổi

Thời lượng: 1 Dự án trong 5 giờ

Học sinh sẽ hoàn thành một dự án với bối cảnh thực tế rõ ràng và có thể xoay quanh bất kỳ một chủ đề STEM nào.

Tại cấp độ này, học sinh sẽ làm việc nhóm, ghi nhận và nhìn nhận lại công việc của mình với CREST Discovery Passport và giới thiệu những gì các em khám phá được thông qua một buổi thuyết trình nhóm.

CREST cấp độ Bronze

Độ tuổi: > 11 tuổi

Thời lượng: 1 Dự án trong 10 giờ

Giải thưởng Bronze tập trung vào niềm yêu thích khoa học và các kỹ năng có thể chuyển đổi – transferable skills (giao tiếp, làm việc nhóm, nghiên cứu, v v…). Học sinh được trải nghiệm quá trình làm dự án và phát triển năng lực.

Yêu cầu: học sinh phát triển một dự án bằng cách sử dụng ý tưởng của chính mình, đưa ra quyết định, tiến hành, ghi nhận và đánh giá dự án của mình trong hồ sơ CREST.

CREST cấp độ Silver

Độ tuổi: >14 tuổi

Thời lượng: 1 Dự án trong 30 giờ

Ở cấp độ Silver, học sinh phải phát triển ý tưởng dự án của mình và thu nhận những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học – kỹ thuật.

Yêu cầu: học sinh cần tự quản lý dự án, cân nhắc cả những tác động rộng lớn của dự án với một cách tiếp cận sáng tạo.

Học sinh cần phải viết một bản báo cáo có đầy đủ dẫn chứng khoa học để gửi cho CREST assessor thuộc BSA đánh giá hồ sơ.

CREST cấp độ Gold

Độ tuổi: 16 – 19 tuổi

Thời lượng: 1 Dự án trong 50 – 70 giờ

Ở cấp độ Gold, học sinh tiến hành một nghiên cứu thật sự trong một dự án dài hạn và có một số đóng góp mới cho cộng đồng khoa học – công nghệ trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

Yêu cầu: học sinh cần phát triển năng lực quản lý dự án, cân nhắc cả những ảnh hưởng rộng của dự án và thể hiện cách tiếp cận tiến bộ. Học sinh sẽ cần viết một bản báo cáo hoặc hồ sơ dự án, bao gồm những minh chứng để CREST Assessor thuộc BSA đánh giá hồ sơ.

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

CREST Mentor 

Cấp độ từ Star đến Discovery

Chương trình dành cho giáo viên với các yêu cầu sau:

 • Đang hoặc có dự định triển khai các dự án STEM/ dự án CREST cho học sinh từ 3 đến 14 tuổi.
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh từ mức trung bình.
 • Có hiểu biết cơ bản về giáo dục STEM và các năng lực khoa học kỹ thuật.

Sau khóa học, người học có thể:

 • Nắm vững quy trình tổ chức một chương trình STEM theo tiêu chuẩn Anh cho học sinh mầm non đến đầu cấp 2, cùng phương pháp đánh giá năng lực của học sinh trong một dự án học tập.
 • Nắm vững cách áp dụng phương pháp dạy học theo dự án để thực hiện các chương trình CREST từ cấp độ Star đến Discovery nói riêng và các lớp STEM – STEAM nói chung.
 • Tiếp cận các nguồn tài liệu về dạy học tự án và tài liệu về giáo dục STEM – STEAM chất lượng và đa dạng trong kho bài học của CREST.

CREST Mentor 

Cấp độ từ Star đến Gold

Chương trình dành cho giáo viên với các yêu cầu sau:

 • Đang hoặc có dự định triển khai các dự án STEM/ dự án CREST cho học sinh từ 3 đến 19 tuổi.
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh từ mức khá trở lên.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục STEM hoặc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật trong thời gian trên 2 năm.
 • Thiết kế chương trình học hướng đến chuyên gia giáo dục STEM, đội ngũ quản lý tại đơn vị trường học và trung tâm giáo dục.

Sau khóa học, người học có thể:

 • Nắm vững quy trình tổ chức một chương trình STEM theo tiêu chuẩn Anh cho học sinh mầm non đến cuối cấp 3, cùng phương pháp đánh giá năng lực của học sinh trong một dự án học tập.
 • Nắm vững cách áp dụng phương pháp dạy học theo dự án để thực hiện các chương trình CREST từ cấp độ Star đến Gold nói riêng và các lớp STEM – STEAM nói chung.
 • Tiếp cận các nguồn tài liệu về dạy học tự án và tài liệu về giáo dục STEM – STEAM chất lượng và đa dạng trong kho bài học của CREST.

Gói hỗ trợ sau khóa học cấp độ Star đến Gold 

 • Hỗ trợ tư vấn và gia hạn chứng nhận miễn phí sau khi hết hiệu lực 2 năm khi đạt đủ điều kiện từ chương trình.
 • Chính sách trả góp linh hoạt dành cho giáo viên

Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký để nhận tư vấn từ STEMax Education

Công ty Cổ phần Giáo dục STEMax

Copyright © 2023, STEMax. All Rights Reserved.