Dự án khoa học là gì?

Dự án khoa học (Science Project) là chương trình học tập – trải nghiệm khoa học chuyên sâu, được xây dựng theo hướng thực tiễn và cá nhân hoá với mục đích tạo điều kiện tối ưu cho học sinh tự do phát triển ý tưởng của mình. Trong đó, học sinh được trải nghiệm làm việc tại các cơ sở nghiên cứu chuyên nghiệp với sự hướng dẫn từ các chuyên gia.

Mục tiêu

  • Giúp học sinh xây dựng năng lực tự nhận thức (self-awareness), khả năng tự đánh giá (self-reflection) và phát triển cá nhân (self-development), phục vụ cho định hướng trong tương lai.

  • Giúp học sinh phát triển tư duy và kỹ năng cần thiết thông qua các hoạt động học tập - trải nghiệm thực tiễn, thử thách và chuyên sâu.

  • Giúp học sinh xây dựng góc nhìn tổng quan và đa chiều về mối tương quan của khoa học - công nghệ - kỹ thuật với các lĩnh vực kinh tế, nghệ thuật, xã hội.

Giá trị cho người học

Nâng cao Năng lực STEM

Học sinh phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và thực hành kỹ thuật - công nghệ, đạt được nền tảng vững chắc khi tham gia các ngành nghề STEM trong tương lai.

Kỹ năng Giao tiếp

Học sinh thực hành trình bày dự án một cách có hệ thống, xây dựng các mối quan hệ trong quá trình làm dự án, cũng như cách thể hiện tư duy qua việc viết báo cáo khoa học.

Kỹ năng Xử lý Vấn đề, Hợp tác và Lãnh đạo

Học sinh được luyện tập kỹ năng đưa ra quyết định, dựa trên phân tích và tìm hiểu các vấn đề, cũng như khả năng thiết kế giải pháp khi làm việc trong đội nhóm.

Sáng tạo và Trách nhiệm Xã hội

Các dự án hướng đến các vấn đề nóng về môi trường, năng lượng xanh, sinh thái, y tế, nông nghiệp. Với cách tiếp cận sáng tạo khi thiết kế giải pháp từ góc nhìn của chính học sinh.

Các dự án đã thực hiện

Nghiên cứu về vật liệu sinh học

Học sinh tạo ra giải pháp thay thế các vật liệu nhựa không phân hủy, dùng cho máy in 3D, bằng các vật liệu có nguồn gốc sinh học nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong tương lai.

Hệ thống hướng sáng tự động cho hệ thống pin mặt trời

Học sinh phát triển hệ thống hướng sáng, được thiết kế để nâng cao hiệu quả của các tấm pin mặt trời. Sự đổi mới này có tiềm năng trong việc cải thiện việc sử dụng các tấm pin mặt trời một cách kinh tế và hiệu quả trong môi trường dân cư.

Nghiên cứu tình trạng ô nhiễm nước bằng động vật phù du

Học sinh tiếp cận phương pháp để nghiên cứu mức độ ô nhiễm nước kênh Tàu Hủ bằng việc sử dụng động vật phù du và đề xuất phương án xử lý ô nhiễm nước.

Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký để nhận tư vấn từ STEMax Education

Công ty Cổ phần Giáo dục STEMax

Copyright © 2023, STEMax. All Rights Reserved.