Nền tảng cho Giải pháp Giáo dục của STEMax

Với mục tiêu phát triển các năng lực quan trọng của người học trong thế kỷ 21, cũng như phát huy thế mạnh của thế hệ trẻ, chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ họ xây dựng chiến lược học tập trong môi trường học tập chuyên nghiệp, đa dạng và thực tiễn.

Khả năng tự nhận thức

Tự chủ và Nhất quán

Khả năng ra quyết định

Tự tin vào năng lực bản thân

Khung năng lực cho người học

(Năng lực đặc thù và năng lực có thể chuyển đổi)

Ứng dụng Khoa Học - Kỹ thuật

Khả năng sử dụng kiến thức để xử lý tính huống phức tạp trong cuộc sống

Năng lực dẫn dắt đội nhóm - LEADERSHIP

Sự thành thạo trong vai trò và trách nhiệm lãnh đạo

Nghiên cứu và thực hành Khoa học - Kỹ thuật

Khả năng thiết lập đề tài và quy trình nghiên cứu Khoa học - Kỹ thuật

Năng lực giao tiếp

Khả năng truyền đạt thông tin và ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục.

Hợp tác trong bối cảnh đa văn hoá

Khả năng làm việc và phối hợp giữa các thành viên từ các nền văn hóa khác nhau

Tư duy đổi mới

Khả năng suy nghĩ và giải quyết vấn đề theo hướng đi mới lạ và sáng tạo.

Quản lý bản thân

Khả năng quản lý thời gian, quản lý áp lực và lập kế hoạch

Kỷ luật trong tài chính

Khả năng nhận thức tầm quan trọng của việc thực hành tài chính có kỷ luật

Người học nhận được gì?

Giải pháp giáo dục

Chương trình CREST AWARDS

Cấp cho các dự án nghiên cứu thực tế, truyền cảm hứng giúp học sinh suy nghĩ và hành động như những nhà khoa học và kỹ sư.

Dự án Khoa học
cho học sinh

Chương trình học tập – trải nghiệm khoa học chuyên sâu, thực tiễn, tạo điều kiện tối ưu cho học sinh tự do phát triển ý tưởng của mình

Tư vấn Giải pháp Giáo dục

Tư vấn và chuyển giao các nội dung học tập theo dự án, có định hướng STEM, kết hợp với chứng nhận quốc tế cho học sinh.

Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký để nhận tư vấn từ STEMax Education

Công ty Cổ phần Giáo dục STEMax

Copyright © 2023, STEMax. All Rights Reserved.