Làm việc dự án giúp học sinh chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai như thế nào?

Sự phát triển nhanh chóng của AI, Robot, Công nghệ Y Sinh và những nền tảng giao tiếp mới đang thay đổi cuộc sống của chúng ta rất nhanh chóng, giúp cho nhận thức của con người biến đổi không ngừng. Trong bối cảnh đó, để làm chủ được sự nghiệp, cuộc sống và các mối quan hệ thì chúng ta sẽ cần nhiều hơn những năng lực mà chúng ta được xây dựng trong nhà trường hiện nay. 

Với sự chuyển đổi nhanh chóng sang làm việc từ xa, các ông chủ và cấp quản lý đang phải đối mặt với vấn đề hiệu quả công việc thì phải làm việc với những con người ở cách mình Nửa Vòng Trái Đất. Sự phát triển nhanh chóng của AI (trí tuệ nhân tạo), khoa học máy tính, công nghệ y sinh, công nghệ vật liệu v v … đặt chúng ta trong một thách thức phải nắm bắt các công nghệ, nền tảng khoa học này để chúng phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề ngày càng phức tạp trên thế giới. Một ông chủ hay một nhà quản lý bây giờ còn phải thay đổi phong cách quản trị của mình sao cho tận dụng những tiến bộ khoa học – công nghệ và sự thay đổi về nhận thức và thói quen làm việc của con người.

Ngược lại, những nhà khoa học – nhà kỹ thuật hiện nay không chỉ còn phải tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể mà phải biết cách ứng dụng những giải pháp cụ thể cho các vấn đề đó vào những bối cảnh rộng lớn hơn hoặc phải xác định được tác động của xu hướng thay đổi mạnh mẽ của công nghệ – xu hướng của thế giới vào việc giải quyết các vấn đề này.

Với sự thay đổi nhanh chóng như vậy thì điều gì mà chúng ta học sẽ là nền tảng để chúng ta đủ tự tin để học cái mới và làm chủ được công việc của chính mình?

Theo diễn đàn kinh tế thế giới (World economic forum) [1], các kỹ năng sau:

  • Tư Duy Phân Tích và Đổi Mới Sáng Tạo, 
  • Học tập chủ động và có chiến lược 
  • Giải quyết các vấn đề phức tạp 
  • Tư duy phản biện và phân tích 
  • Sáng tạo, nguyên bản và khởi xướng sáng kiến 
  • Sử dụng, theo dõi và kiểm soát công nghệ
  • Lập luận giải quyết vấn đề và đưa ra ý tưởng
được đề cập trong số 10 kỹ năng hàng đầu cho năm 2025, giúp chúng ta có thể không chỉ thích ứng mà còn tự tạo cơ hội cho bản thân làm chủ sự nghiệp, cuộc sống và các mối quan hệ. Trong đó, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề luôn được đề cập trong các báo cáo về kỹ năng từ năm 2016 đến nay.

Cơ hội tốt nhất cho những bạn học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường có được các cơ hội phát triển các năng lực này là việc trực tiếp tham gia vào các dự án giải quyết các vấn đề thực tế và phức tạp, đòi hỏi mức độ quản lý bản thân cao và khả năng áp dụng nhiều kỹ năng khác nhau. 

[1] Theo website chính thức của diễn đàn kinh tế thế giới:

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

Chuyên mục

Mạng xã hội

Bài viết gần đây

  • chương trình giáo dục stem
  • giáo dục stem
  • stem
Xem thêm

End of Content.

Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký để nhận tư vấn từ STEMax Education

Công ty Cổ phần Giáo dục STEMax

Copyright © 2023, STEMax. All Rights Reserved.