Blog

  • All Post
  • Câu chuyện Giáo dục
  • Dự án đã thực hiện
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Tin tức
Dự án Nghiên cứu về Vật liệu sinh học

Tháng Mười 17, 2023

Học sinh tạo ra giải pháp thay thế các vật liệu nhựa không phân hủy, dùng cho máy in 3D, bằng các vật liệu có nguồn gốc sinh học nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong tương lai.

Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký để nhận tư vấn từ STEMax Education

Công ty Cổ phần Giáo dục STEMax

Copyright © 2023, STEMax. All Rights Reserved.